Голема слика

ГЕЛ ЗА ТУШИРАЊЕ

: 125

Eрсаг Гел за туширање е производ за чистење на телото. Eрсаг гел за туширање е производ кој го чисти телото, помага да се очисти кожата длабоко, компатибилен е со pH(5.5) на кожата. Начин на употреба: Користете мала количина на екстракт од гел за туширање. 

Препрати